بازار خرید مغز تخمه اکراینی

مغز تخمه های آفتابگردان اکراینی به صورت خام و همچنین بوداده طعم دار تهیه شده و در سایر بازار های خرید این محصول، توزیع و عرضه می گردند.
مغز تخمه های اکراینی دارای انواعی مختلف می باشند، زیرا کاربرد های متعددی دارند و تولید کنندگان جهت تهیه آن ها به روشی که مناسب باشد و بیشترین کارایی را داشته باشند، اقدام به تهیه انواعی از آن ها می نمایند.
بازار های خرید مغز تخمه عرضه کننده، این محصول به صورت فله و یا بسته بندی شده است. بسته بندی ها حاوی مقادیر مختلفی از مغز تخمه هستند که امکان استفاده و خرید را برای سایر مخاطبان مقدور می سازند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران