بازار خرید مغز تخمه کانادایی

مغز تخمه های کانادایی دارای ارقامی متنوع هستند که دسترسی به آن ها برای خریداران زیادی اهمیت دارد، زیرا کیفیت آن ها سبب شده است، استفاده از این نوع مغز تخمه در مصارف متعدد، به گونه ای مناسب باشد.
مغز تخمه های آفتابگردان دارای مراکز مختلفی برای تولید می شوند، گاهی اوقات نیاز و کاربرد مغز تخمه در یک منطقه فراتر از میزان تولید بوده و یا اینکه نمونه مد نظر به میزان لازم تولید نمی شود، از این رو مغز تخمه های مورد نیاز به صورت وارداتی تامین می شوند.
مغز تخمه های کانادایی اصل را می توان به صورت های مناسبی از تامین کنندگان اصلی بازار تهیه کرد، بازار های خرید مغز تخمه، عرضه کننده مغز تخمه ها در مقادیر عمده، به گونه ای مناسب برای سایر کاربرد ها هستند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران