بازار فروش مغز تخمه هندوانه

مغز تخمه هندوانه بازار فروش کمتری از انواع دیگر دارد و علت این امر موجودی کم این محصول در بازار خواهد بود.
مغز تخمه هندوانه ای که در بازار های ایران به فروش می رسد اغلب از نوع وارداتی می باشد به دلیل این که تولید انواع مغز تخمه هنوز در ایران از جایگاه بالایی برخوردار نیست.
بازار فروش مغز تخمه هندوانه از آفتابگردان و کدو کمتر است و علت آن کم بدون این محصول و قیمت بالای آن در بازار خواهد بود. اما به هر حال مراکزی وجود دارند که می توانند مغز تخمه هندوانه را به مشتریان خود عرضه نمایند.