بازار فروش مغز تخمه وارداتی

مغز تخمه وارداتی انواع مختلفی دارد اما مغز تخمه آفتابگردان از مهمترین آنهاست که در بازار ایران به فروش می رسد.
فروش مغز تخمه طی سال های اخیر رقم خوبی را به خود اختصاص داده و بازار ایران محلی برای فروش محصولات خارجی گشته است.
مغز تخمه وارداتی می تواند انواع گوناگونی را در بر بگیرد اما بیش از همه مغز تخمه آفتابگردان و کدو به کشور وارد می شود زیرا فروش آنها با توجه به نیاز بازار، بالاست.