بازار پخش مغز تخمه کدو خام

مغز تخمه کدو خام در انواع گوناگون در بازار های مختلف داخلی و خارجی پخش و توزیع می گردد. مغز تخمه کدو خام چه انواعی دارد و برای چه مصارفی استفاده می شوند؟
پخش مغز تخمه های کدو در بازار های مختلف، امری ضروری می باشد، زیرا مغز تخمه های کدو، مصارف متنوعی دارند و این امر باعث شده است مخاطبانی در نقاط مختلف داشته باشند.
مغز تخمه های کدو در انواع تنبل، حلوایی، گوشتی، کاغذی و مشهدی در بازار عرضه می شوند.
سایر نمونه های مغز تخمه کدو، کاربرد هایی مشابه و یکسان دارند، علاوه بر مصارف خانگی در صنعت برای تولید مواد غذایی و دارویی استفاده می شوند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران