بهترین تولیدی مغز تخمه آفتابگردان

مغز تخمه آفتابگردان در ایران تولیدی بالا دارد و بهترین شهرهای تهیه این محصول را می توان مراکز برخی از استان ها دانست.
تخمه آفتابگردان سالانه رقم تولید خوبی را مخصوصا در استان های آذربایجان شرقی و غربی به خود اختصاص می دهد.
انتظار تهیه مغز تخمه آفتابگردان نیز از این نقاط دور از ذهن نیست و می توان بهترین مغز تخمه را با کیفیتی مطلوب از تولیدی های این بخش از ایران، سراغ گرفت.