تولید انواع مغز تخمه سبزوار

سبزوار تولید کننده بهترین و باکیفیت نوع مغز تخمه ها می باشد. این دسته از محصولات در مقادیر عمده تولید شده و در بازار های مختلف عرضه خواهند شد.
مغز تخمه های سبزوار را می توان در مقادیر عمده برای هر کاربردی تهیه نمود، این منطقه به دلیل دسترسی به تخمه های کدو و آفتابگردان و هندوانه می تواند بهترین نوع مغز تخمه ها را عرضه نماید.

توزیع مغز تخمه های گوناگون

انواع مغز تخمه های سبزوار به صورت بسته بندی شده و یا فله ای در اشکال مختلف خام، بو داده و طعم دار با شرایطی که به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده، ایجاد می گردد، به فروش می رسند. سبزوار مرکز توزیع بهترین مغز تخمه ها می باشد.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران