تولید انواع مغز تخمه فله خام

انواع مغز تخمه فله خام را می توان نام برد که در این میان برخی از آنها تولید بالاتری را به خود اختصاص داده اند و فروش بهتری دارند.
از انواع مغز تخمه خام که به صورت فله عرضه می گردد و همیشه می توان نمونه های آن را در بازار یافت می توان به کدو، آفتابگردان و هندوانه اشاره داشت.
در میان انواع مغز تخمه فله که بیشتر هم به صورت خام عرضه می گردد مغز تخمه آفتابگردان هم تولید بیشتری دارد و هم به طور طبیعی از فروش بالاتری برخوردار است و علت این امر قیمت و مصرف بالای این محصول می تواند باشد.