تولید عمده مغز تخمه خام آفتابگردان

مغز تخمه خام آفتابگردان سالانه تولید عمده ای در ایران دارد و این محصول پر کاربرد از انواع تخمه ایرانی یا خارجی تهیه می گردد.
ایران خود از تولید کنندگان تخمه آفتابگردان است اما چون در جهان انواع مختلفی برای این محصول وجود دارد، واردات آن را هم دنبال می کند.
تهیه مغز تخمه آفتابگردان و فروش آن به صورت خام در بازار، به سبب نیازی که برای آن احساس می شود رقم بالا و قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.