تولید مغز تخمه آفتابگردان خام اعلا

مغز تخمه های آفتابگردان به صورت خام با کیفیت اعلا توسط دستگاه های مغز کن تخمه، حاصل می گردند. تولید مغز تخمه آفتابگردان در کدام مناطق انجام می شود؟
مغز تخمه های آفتابگردان از جمله بهترین نوع مغز تخمه ها به شمار می رود، تنوع در مصرف و کاربرد این دسته از محصولات بیشتر از سایرین می باشد. مغز تخمه های آفتابگردان در مناطقی بیشتر تولید می گردد که تولید و پرورش تخمه آفتابگردان داشته باشند.
مغز تخمه های خام آفتابگردان به دو صورت فله ای و یا بسته بندی شده عرضه می گردند، این محصولات در مقادیر عمده تولید شده تا دسترسی به این محصولات را برای سایر مصرف کنندگان فرآهم آوردند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران