تولید مغز تخمه تازه آفتابگردان

مغز تخمه آفتابگردان هر چه تازه تر باشد کیفیت افزون تری دارد و برای تولید فرآورده های مختلف، بازده مصرف این محصول بالا خواهد بود.
تازگی مغز تخمه خود یکی از نشانه های کیفیت خوبش محسوب می گردد و نزد خریدار، فاکتور مناسبی برای انتخاب محصول است.
مغز تخمه آفتابگردان پر مصرف ترین نوع در بین تمامی ارقام موجود است و لذا تولید عمده آن به مقدار بسیار بیشتری دنبال می شود. البته امروزه بر سر تولید مغز تخمه خام و تازه آفتابگردان با مغز تخمه کدو، شاهد بالا گرفتن رقابت هستیم.