تولید مغز تخمه خام آفتابگردان در ایران

ایران از تولید کننده های مهم تخمه آفتابگردان است که این محصول را به صورت مغز شده و خام نیز برای روغن گیری یا دیگر مصارف، به فروش می رساند.
مغز تخمه آفتابگردان خام در صدر پر فروش ترین محصولات بین مغز تخمه ها قرار دارد و شاید بتوان معروف ترین فرآورده آن را روغن آفتابگردان دانست.
باید مد نظر داشت که تولید بالای مغز تخمه با وجود برداشت زیاد گل آفتابگردان در ایران در کنار واردات این محصول، تنوع بالا و تفاوت قیمت ها را برای بازار آن ایجاد کرده است.