خریدار انواع مغز تخمه خارجی

انواع مغز تخمه خارجی در بازار های ایران خریدار دارد و محصولی می تواند بازار رقابت را داغ کند که علاوه بر کیفیت از نرخی خوب برخوردار باشد.
مغز تخمه محصولی است که در ایران خریداران زیادی دارد. از انواع مغز تخمه خارجی که از کشور های گوناگون وارد ایران می شود می توان به آفتابگردان، کدو و هندوانه اشاره داشت که در این میان مغز تخمه خارجی آفتابگردان بیش از دو نمونه دیگر واردات به ایران دارد.
خریداران انواع مغز تخمه خارجی در صورتی روی به سفارش با حجم بالا می آورند که محصول دارای قیمتی مناسب و کیفیتی بالا باشد.