خریدار مغز تخمه خام تازه

مغر تخمه خام بسیار خریدار دارد و در میان انواع آن محصولی بیشتر سفارش داده می شود که تازه و با کیفیت باشد.
مغز تخمه خام محصولی بسیار حساس است و در صورتی که در فضای ناسالم قرار بگیرد کیفیت خود را از دست می دهد و بوی کهنگی روغن از آن بلند می شود. مغز تخمه خام در ایران خریداران بسیاری دارد اما محصولی فروش بالایی را به خود اختصاص می دهد که تازه باشد و از ظاهر آن نیز بتوان روی کیفیتش حساب کرد.