خرید عمده مغز تخمه شمشیری خام

خرید هر نوعی از مغز تخمه به صورت عمده و خام در مقادیر زیاد امکان پذیر می باشد. تخمه شمشیری چه نوعی از تخمه می باشد و چه مصارفی دارد؟
تخمه ها انواعی مختلف دارند که مغز آن ها برای کاربرد های مختلف تولید می شود، مغز تخمه هایی که از آن نام می بریم، منظور تخمه های خوراکی با پوست شکننده می باشد که طی فرآیندی در محلی از کارخانه ها به صورت عمده تولید می شود.
مغز تخمه تولید شده نیازمند شرایطی خاص برای نگهداری می باشد که تولید کننده باید این شرایط را با هر امکاناتی که نیاز است، فرآهم نماید زیرا در غیر این صورت احتمال خرابی و فساد آن به جهت روغنی بودن آن ها زیاد می باشد هر چند جز خشکبار ها به شمار می آیند. حساسیت در نگهداری این گونه مواد غذایی زیاد است و این شرایط طوری فراهم می شود که از خواص و ترکیبات مفید درون آن ها کاسته نشود.

مغز تخمه آفتابگردان

مغز تخمه های شمشیری به صورت عمده

تخمه آفتابگردان نوعی از تخمه های شمشیری می باشد که مغز تخمه آن به صورت عمده تولید می شود، مغز تخمه آفتابگردان شمشیری کاربرد ها و مصارف مشابهی با دیگر تخمه های آفتابگردان خواهد داشت. مغز تخمه های آفتابگردان خام به صورت فله و یا در بسته بندی های مختلف در بازار عرضه می شوند. این امر نیز باعث شده است مصرف کننده حق انتخاب بیشتری برای تهیه محصول مورد نظرش به شکلی دلخواه داشته باشد.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران