خرید فروش مغز تخمه آفتابگردان خام

مغز تخمه آفتابگردان خام، مصارف فراوانی در زمینه های مختلف دارد که به همین سبب خرید و فروش این محصول در بازار به مقدار بسیار زیادی انجام می شود.
مغز تخمه آفتابگردان را می توان به صورت خام یا شور در بازار یافت.
فروش عمده مغز تخمه آفتابگردان خام بیشتر اتفاق می افتد زیرا زمینه های مصرفی بالایی را می توان برای آن سراغ گرفت.
این محصول می تواند از انواع ایرانی که در آذربایجان پرورش داده می شوند انتخاب گردد و یا نوع وارداتی آن باشد که در بازار به فروش می رسند.
مغز تخمه آفتابگردان مخصوصا از چین به ایران وارد شده و با محصولات کشورمان به رقابت می پردازد تا بتواند سهم قابل توجهی از نیاز به مغز تخمه خام آفتابگردان را در کشورمان، رفع نماید.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران