صادرات انواع مغز تخمه مخلوط خام

صادرات انواع مغز تخمه های مخلوط شده به صورت خام، با بالا ترین کیفیت، به کشور های متعددی صورت می گیرد. مغز تخمه های مخلوط چگونه تهیه می شوند؟
مغز تخمه ها به صورت تک و یا مخلوط شده در بازار عرضه می گردند، همان طور که می دانید مغز تخمه های مخلوط شده، ترکیبی از چندین نوع مغز تخمه می باشند که به صورت بسته بندی شده و یا فله در بازار عرضه می شوند.

تولید مغز تخمه مخلوط

عمده ترین مصرف و کاربرد مغز تخمه های مخلوط شده به صورت آجیلی و تنقلاتی می باشد. عرضه مغز تخمه مخلوط به صورت خام، باعث می شود، خریداران بتوانند آن را متناسب با ذائقه مصرف کنندگان خود تولید نمایند. صادرات مغز تخمه های مخلوط به کشور های دیگر به دلیل داشتن متقاضیانی در این مناطق می باشد.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران