صادرات انواع مغز تخمه ممتاز

ممتاز بسته بندی های مختلفی برای مغز تخمه ها منظور نموده است. صادرات مغز تخمه های ممتاز به کشور های متعددی انجام می شود. کدام یک از مغز تخمه ها جهت صادرات تهیه می شوند؟
مغز تخمه یکی از بهترین نوع محصولات تولید شده در ایران می باشد، تخمه هایی همچون آفتابگردان، کدو و هندوانه به صورت مغز شده در واحد های تولیدی متعدد، حاصل شده و به روش های متنوع عرضه می گردند.
مغز تخمه های ممتاز شامل سایر نمونه های تخمه می باشد که به عنوان نوعی کالای صادراتی در بازار های مختلف عرضه می شوند. لازم به ذکر است که انواع مغز تخمه ها به صورت تک و یا مخلوط شده با هم در بسته بندی های ویژه تولید می شوند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران