صادرات مغز تخمه آفتابگردان دور سفید سنقری

صادرات مغز و دانه تخمه آفتابگردان سیاه یا دورسفید سنقری به کشور های حوزه خلیج فارس صورت می گیرد.
سنقر که یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه می باشد، در کنار خوی یکی از مراکز اصلی تولید انواع تخمه های آفتابگردان می باشد.
اکثر تخمه های تولیدی این شهر از نوع دور سفید می باشد که به دلیل برخورداری این منطقه از شرایط مناسب آب و هوایی و خاک حاصلخیز، غنی از عناصر لازم برای رشد بهتر گیاه آفتابگردان توانسته است، سالانه حجم وسیعی از تخمه ها را با طعم، مزه عالی و قیمت مناسب راهی بازار های داخلی و خارجی بکند.