عرضه بهترین انواع مغز تخمه ایران

بهترین انواع مغز تخمه در ایران کدام محصولات هستند؟ از فروش و عرضه آنها بیش از همه چه هدفی دنبال می شود؟
در گذشته هدف از فروش انواع مغز تخمه بیشتر با تمرکز روی فرآیند روغن گیری صورت می گرفت اما امروزه صنایع غذایی مختلفی را خریدار این محصولات خواهیم یافت.
عرضه بهترین انواع ایرانی مغز تخمه در بازار تبریز یا مشهد امکان پذیر خواهد بود و در بین تولیدات کشورمان، مغز تخمه آفتابگردان و کدو، وضعیت بسیار بهتری را دارا هستند.