فروش عمده مغز تخمه وارداتی آفتابگردان

مغز تخمه آفتابگردان از مهمترین انواع وارداتی به حساب می آید که فروش عمده آن در ایران مورد توجه مصرف کنندگان مختلفی قرار می گیرد.
مغز تخمه آفتابگردان به جز آنکه یک محصول خوشمزه است، با قرار گرفتن در رده دانه های روغنی، استفاده های مختلفی از آن در صنایع غذایی مختلف صورت می پذیرد.
واردات مغز تخمه آفتابگردان به ایران زیاد انجام می شود و مخصوصا مغز تخمه اوکراینی از توجه بالایی برای عمده فروشی برخوردار می گردد.