فروش مغز تخمه هندوانه خام

مغز تخمه هندوانه خام را می توان از بازار های بزرگ فروش انواع خشکبار تهیه نمود و برای سفارش عمده این محصول باید تامین کنندگان دست اول را شناخت.
برخی از محصولات به نسبت انواع مشابه خود دارای مشتریان خاص تری هستند که مغز تخمه هندوانه نیز اینگونه می باشد.
مغز تخمه خام هندوانه پس از عمل پوست گیری آماده عرضه خواهد بود و بیشتر شاهد فروش فله آن می باشیم.
خرده فروشی مغز تخمه هندوانه به صورت بوداده مرسوم تر است و در بسته بندی های کوچک تحت برندهای مختلف صورت می پذیرد.