فروش مغز تخمه کدو فله

مغز تخمه کدو را خریداران عمده این محصول، به شکل فله سفارش می دهند و فروش این محصول به منظور تهیه دیگر خوراکی ها بیشتر اتفاق می افتد.
تخمه کدو در جهان آمار فروش بالایی دارد زیرا این محصول را می توان برای تولید فرآروده های دیگر مورد استفاده قرار داد.
تنوع در میان انواع تخمه کدو باعث می شود که مغز آنها هم از گوناگونی برخوردار شود لذا در فروش فله مغز تخمه کدو، خریدار به سفارش نوع خاصی از آن روی می آورد.