قیمت انواع مغز تخمه سفید

قیمت انواع مغز تخمه سفید در بازار ها به چه صورتی تعیین می شوند؟ مغز تخمه های سفید موجود در بازار به چه قیمت هایی می باشند؟
مغز تخمه هایی که در بازار های ایران به فروش گذاشته می شوند در انواع و اقسام مختلفی هستند. یک نمونه از مغز تخمه ها مغز تخمه سفید است که در بازار در نمونه های مختلفی ارایه می شوند. این مغز تخمه ها در شهر های مختلف با قیمت های متفاوتی به فروش می رسند که قیمت بر اساس کیفیت تعیین می شود.