قیمت تولید مغز تخمه حلوایی

مغز تخمه های حلوایی نمونه ای از خشکبار ها می باشند که در شهر هایی از ایران در مقادیر عمده تولید می شوند. قیمت مغز تخمه های حلوایی بستگی به چه ویژگی هایی از آن خواهد داشت؟
مغز تخمه ها نمونه ای از محصولات گیاهی هستند که به عنوان نوعی از مواد غذایی از نظر خواص و ارزش، مورد توجه قرار می گیرند. مغز تخمه های حلوایی نیز دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که می توانند خردمندانه برای رفع نیاز های بدنی، انتخاب گردند.
مغز تخمه های حلوایی با توجه به میزان کیفیت و مرغوبیت، قیمت گذاری می شوند، البته باید میزان تولید را نسب به تقاضا سنجید این عامل نیز در قیمت ها تاثیر می گذارند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران