قیمت جدید مغز تخمه خام چینی

مغز تخمه خام چینی دارای قیمتی مناسب است و با توجه به واردات تازه و هزینه های به عمل آمده هر بار با قیمتی جدید عرضه می گردد.
در میان انواع مغز تخمه خام آفتابگردان که در بازار موجود می باشد محصول کشور چینی دارای قیمتی مناسب تر خواهد بود.
قیمت مغز تخمه خام چینی هر بار با توجه به تعرفه های وارد شده بر آن متغیر خواهد بود. در صورتی که تعرفه ها و هزینه ها بالا نرود محصول با قیمت قبلی و در غیر این صورت فروشندگان مجبور می شوند قیمت جدیدی را برای این محصول عرضه نمایند.