قیمت روز مغز تخمه آفتابگردان بوداده

مغز تخمه آفتابگردان بوداده را در بسته بندی های کوچک تحت برندهای مختلفی داخل بازار می فروشند و قیمت روز این محصول از موارد مختلفی تبعیت می کند.
تخمه آفتابگردان در ایران و مخصوصا آذربایجان تولید می شود اما ارقام زیادی از این محصول وارداتی هستند و لذا انتظار نوسان قیمت بعید نخواهد بود.
مغز تخمه آفتابگردان بوداده امروزه در هر سوپر مارکتی به شکل بسته بندی شده یافت می شود زیرا مصرف این محصول به عنوان یکی از تنقلات خوشمزه و مفید، جا افتاده است.
قیمت روز مغز تخمه آفتابگردان را می توانیم وابسته به میزان تولیدش بدانیم و یا مسئله واردات را برای آن موثر برشماریم. در هر حال امکان اطلاع از نرخ این محصول به کمک وب سایت ها هم ممکن می باشد.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران