قیمت روز مغز تخمه خام

مغز تخمه خام به دلیل آنکه زمینه های مصرفی خاصی دارد و از جمله محصولات وارداتی به حساب می آید، پیوسته می تواند با قیمت های مختلفی مواجه گردد و لذا اطلاع از نرخ روز این محصول اهمیت خواهد داشت.
مغز تخمه خام باید تازه و باکیفیت باشد. این محصول انواع مختلفی دارد که برخی از آنها تولید داخل ایران هستند و شماری نیز وارداتی می باشند.
قیمت روز مغز تخمه به میزان تقاضا برای این محصول هم وابسته است و در میادین خشکبار می توان بهترین نرخ را برای سفارش عمده آن، پیدا کرد.