قیمت عمده مغز تخمه یزد

قیمت عمده مغز تخمه یزد در بازار ها به چه صورتی می باشد؟ قیمت عمده مغز تخمه یزد با قیمت جزیی این تخمه ها چه تفاوتی دارند؟
مغز تخمه هایی که در شهر یزد تولید می شوند مغز تخمه هایی بسیار متنوع هستند که در نمونه هایی باکیفیت تولید می شوند. این تخمه ها در بازا با قیمت های متفاوتی به فروش می رسند که قیمت عمده این تخمه ها با قیمت جزیی شان متفاوت است. قیمت عنده معمولا از قیمت جزیی ارزان تر می باشد.