قیمت مغز تخمه آفتابگردان بسته بندی خوی

قیمت انواع مغز تخمه های آفتابگردان بسته بندی تولید شده در خوی به گونه ای منصفانه تعیین می گردد تا سایر مصرف کنندگان بتوانند از آن بهره مند شوند.
مغز تخمه های آفتابگردان دارای مصارفی مختلف می باشند، این دسته از محصولات گیاهی به روش های متنوعی تبدیل به گونه های جدید می شوند. مغز تخمه های بسته بندی شده را به منظور استفاده در بخش های غذایی متنوعی، تهیه می نمایند.
قیمت مغز تخمه آفتابگردان به کیفیت آن بستگی دارد، قیمت های مختلف باعث شده است، خریداران بیشتری قدرت خرید بالا تری داشته باشند، مغز تخمه های آفتابگردان علاوه بر مصارف آجیلی در تهیه و تولید سایر مواد غذایی نیز استفاده می شوند.
منبع: بازار آجیل و خشکبار ایران