نرخ انواع مغز تخمه چلغوز

مغز تخمه چلغوز از جمله خشکبار فوق العاده لوکس و گران قیمت است که نرخ آن همواره با نوسانات شدیدی می تواند همراه باشد.
چلغوز خشکباری اعیانی می باشد که وارداتی است. می توان چلغوز را نوعی تخمه دانست که به صورت مغز شده هم برای فروش وجود دارد.
تجهیزات پوست گیری از تخمه های مختلف، راه را برای تولید انواع مغز تخمه هموار کرده و لذا می توان محصولات متنوعی را داشت که مغز تخمه چلغوز از انواع منحصر به فرد آنها محسوب می گردد.