نرخ انواع مغز تخمه کدو

نرخ انواع مغز تخمه کدو را چگونه می توان با پایین ترین مقدار موجود، به دست آورد؟ آیا امتیازی در خرید اینترنتی آن وجود دارد؟
مغز تخمه کدو انواع گوناگونی دارد زیرا مدل های مختلفی برای این محصول موجود است که برای مثال می توان از نوع گوشتی یا مرمری نام برد.
نرخ این محصولات بیش از همه تابع سایزبندی شان خواهد بود و درصد شکستگی هم تاثیر زیادی در قیمت مغز تخمه بر جا می گذارد. بنابراین باید این موارد را هنگام فروش از نظر گذراند.