نرخ روز مغز تخمه کدو در بازار

نرخ روز مغز تخمه کدو در بازر با توجه به نوع آن متفاوت است. البته قیمت های جدید آن نیز سبب می گردد هر بار مشتریان با یک نرخ تازه رو به رو شوند.
متاسفانه به دلیل این که مغز تخمه کدو محصولی وارداتی است و تولید کمی در ایران دارد هر بار با قیمت های مختلفی می توان آن را از بازار خریداری نمود.
فروشندگان انواع مغز تخمه کدو نیز از این قضیه راضی نیستند و ترجیح می دهند محصول خود را با نرخی ثابت به خریداران عرضه نمایند تا مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند.
برای اطلاع از نرخ روز انواع مغر تخمه کدو در بازار می توان به افرادی که در کار پخش این محصول هستند تماس گرفت و اطلاعات لازم را کسب کرد.