واردات مغز تخمه آفتابگردان خام

واردات مغز تخمه آفتابگردان به صورت خام از چندین کشور مختلف انجام می شود. مصارف مختلف از مغز تخمه آفتابگردان، واردات آن را به بازار داخلی، ضروری نموده است.

تخمه آفتابگردان دارای پوستی شکننده می باشد که توسط دستگاه هایی خاص جدا می شود، مغز تخمه آفتابگردان حاوی ترکیباتی است که موجب شده، کاربرد و مصرف آن به شکل ها و روش های مختلف صورت گیرد. سال های زیادی است که خواص موجود در مغز تخمه آفتابگردان توسط کارشناسان و متخصصان این امر، ثابت شده است.

مغز تخمه آفتابگردان به صورت عمده

تامین بازار به وسیله تولید داخلی و یا واردات از سمت کشور های خارجی تولید کننده این محصول، باعث شده است، بتوان مغز تخمه آفتابگردان را در مقادیر عمده معامله نمود. مغز تخمه آفتابگردان همان طور که اشاره کردیم، برای کاربرد های مختلف و متنوعی استفاده می شود به همین دلیل شکل عرضه و فروش آن در موارد مختلف اندکی تفاوت خواهد داشت.

مغز تخمه آفتابگردان در مصارف خانگی به صورت آجیلی و تنقلاتی به کار برده می شود، بافت تخمه آفتابگردان و ترکیبات موجود در آن همچون روغن های حاوی اسید های چرب امگا، باعث شده است به صورت پخته شده در غذا ها نیز کاربرد داشته باشد.
مغز تخمه آفتابگردان به صورت خام تهیه می شود و به صورت بو داده و طعم دار نیز با توجه به نوع مصرف تولید می گردد. تولید مغز تخمه آفتابگردان به شکل های مختلف در مراکز و مناطق مختلف ایران به صورت انبوه انجام می شود.