پخش مستقیم مغز تخمه بسته بندی

مغز تخمه از تنقلات سالم، پرخاصیت و البته بسیار خوشمزه ای است که پخش مستقیم انواع بسته بندی آن تحت برندهای مختلفی صورت می گیرد.
مزمز، سنجابک و مانی را می توان از برندهای خوب برای فروش خشکبار، مخصوصا مغز تخمه بسته بندی شده دانست.
این خوراکی همه پسند توسط مراکز پخش در شهرهای مختلف مستقیما توزیع می گردد تا فروشگاه ها بتوانند با تهیه آن به فروش مغز تخمه های متنوع، بپردازند.