پخش مغز تخمه آفتابگردان بسته بندی

تخمه آفتابگردان بسته بندی را می توان مرسوم ترین نوع موجود در بازار ایران دانست و لذا پخش این محصول توسط مراکز بیشتری انجام می شود.
پخش مغز تخمه آفتابگردان از آنجایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که این محصول، توانست جایگاه مصرفی بیشتری را نزد خریداران برای خود بیابد.
حتی عموم مردم نیز مغز تخمه آفتابگردان بوداده را به عنوان یک خوراکی خوشمزه، بیشتر مصرف می کنند و به خرید انواع بسته بندی شده اش می پردازند.