کارخانه تولید انواع مغز تخمه کدو

انواع مغز تخمه کدو در کارخانه آن تولید می شود که هر یک با توجه به کیفیتی که دارند با نرخی خاص عرضه می شوند.
تخمه کدو یکی از خوشمره ترین انواع مغز را دارد ضمن این که دارای خواص بی نظیری نیز می باشد.
از کارخانه این محصول، می توان نمونه هایی از انواع مغز تخمه کدو را به صورت فله و بسته ای خریداری کرد. در میان انواع مغز تخمه کدو نوع مرمری و گوشتی طرفداران بیشتری دارد و با توجه به کیفیتی که دارند با نرخی خاص عرضه می شوند.