کارخانه تولید مغز تخمه کدو فله

مغز تخمه کدو در جهان، جایگاه مصرفی فوق العاده ای دارد و در ایران نیز کارخانه های تولید عمده این محصول فعال هستند و آن را به صورت فله روانه بازار می کنند.
فرآیند تولید مغز تخمه امروزه در کارخانه های ایرانی هم انجام می شود و بدین ترتیب می توان قیمت بهتری را برای انواع مغز تخمه کدو یافت.
تخمه های کدو بسیار گوناگون هستند و هر کدام مغز متفاوتی دارند. لذا علاوه بر نحوه تولید، قیمت های فروش مختلفی را هم می توان برای این محصول، ملاحظه نمود.