کارخانه تولید مغز سه تخمه

مغز سه تخمه عبارت است از ترکیب مغز تخمه های کدو، آفتابگردان و هندوانه که به شکل بسته بندی شده در حجم کم یا بالا توسط کارخانه های مختلفی تولید می شوند.
مغز سه تخمه بسته بندی شده کوچک برای عرضه در بازار مصرف عموم است در حالیکه بسته بندی های فله این محصول مورد نیاز شرکت های صنایع غذایی می باشد.
گرچه می توان مغز تخمه های دیگری را هم در این ترکیب گنجاند اما در حقیقت سه مورد ذکر شده مرسوم ترین انواعی هستند که تولید شده و به فروش می رسند.
کارخانه های تولید مغز تخمه نیز بر اساس نیاز خریداران به تهیه این سه محصول بیشتر روی می آورند.