کاهش قیمت رب گوجه سرچین موجب ورشکستگی کارخانه های اصفهان شد

مطالعات نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه سرچین بهتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه جذب بدن می‌شود. محصولات فرآوری‌شده گوجه‌فرنگی مانند رب گوجه‌فرنگی، سس گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی منبع بهتری از این آنتی‌اکسیدان هستند.

مطالعه دوم نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه‌فرنگی بهتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه جذب بدن می‌شود، که نشان می‌دهد محصولات فرآوری‌شده گوجه‌فرنگی (مانند رب گوجه‌فرنگی، سس گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی) منبع بهتری از این آنتی‌اکسیدان هستند.

مطالعه گارتنر و همکاران، که در شماره جولای 1997 مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شد، نشان می‌دهد که لیکوپن رب گوجه‌فرنگی 2.5 برابر بیشتر از لیکوپن گوجه‌فرنگی تازه در دسترس زیستی انسان است.

پیشنهاد شده است که لیکوپن به جلوگیری از پیشرفت برخی سرطان ها مانند سرطان پروستات کمک می کند.

یک مطالعه اپیدمیولوژیک در سال 1995 توسط Giovannucci و همکاران، رژیم های غذایی غنی از محصولات گوجه فرنگی را با کاهش خطر سرطان پروستات مرتبط دانست.

رب

این نویسندگان فرضیه فراهمی زیستی بهتر لیکوپن از محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده را نسبت به گوجه فرنگی تازه مطرح کردند. مطالعه جدید به این فرضیه پرداخت.

به گفته محقق همکار هلموت سیس، MD، موسسه شیمی فیزیولوژیکی، دانشگاه هاینریش هاینه، دوسلدورف، این مطالعه نشان می دهد که محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده مانند رب گوجه فرنگی به آسانی جذب لیکوپن را فراهم می کند.

گارتنر و همکاران پاسخ لیکوپن را بر اساس یک دوز واحد از لیکوپن از گوجه فرنگی تازه یا رب گوجه فرنگی مقایسه کردند.

این مطالعه در دو روز آزمایشی به فاصله 2 هفته انجام شد. پنج شرکت کننده 3 روز قبل از روزهای مطالعه، رژیم غذایی کم کاروتنوئید مصرف کردند.

در روزهای مطالعه، افراد یک شب ناشتا بودند و سپس 400 گرم گوجه فرنگی تازه یا 40 گرم رب گوجه فرنگی که حاوی همان مقدار لیکوپن (23 میلی گرم)، به اضافه 15 گرم روغن ذرت و 100 گرم نان بود، مصرف کردند.

گوجه فرنگی تازه را برش داده و همراه با روغن ذرت به عنوان سالاد سرو می شود. برای وعده غذایی رب گوجه فرنگی، روغن ذرت را به رب گوجه فرنگی هم زدند.